Skontaktuj się z nami

Wykonawca projektu:

Market Research World
44-100 Gliwice, ul. Mastalerza 26/13
Tel: 32 420 27 08, email: info@mrw-poland.pl

Wykonawca projektu:

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
Dział Projektów Unijnych
ul. 1 Maja 13
28-100 Busko-Zdrój
tel. 48 41 370 38 44
email: projekty@ubz.pl

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Anna Sojka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą MARKET RESEARCH WORLD ANNA SOJKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra przedsiębiorczości i technologii, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Mastalerza 26/13, 44-100 Gliwice, NIP: 6312560410, REGON: 361275817, adres poczty elektronicznej (e-mail): projekty@mrw.org.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla potrzeb kontaktowych z osobą składającą zapytanie a służą wyłącznie w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na treść składanego zapytania przez Administratora