O projekcie

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 miliony osób a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim szybciej niż na tle Polski rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.

Wychodząc naprzeciw problemowi, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do końca XI 2021 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.

Beneficjentem programu jest populacja mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat nie mieli wykonywanych badań w kierunku cukrzycy, oraz u osób z czynnikami ryzyka (PTD 2016). Preferencyjnie traktowane będą osoby zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, identyfikowane na podstawie informacji uzyskiwanych w trakcie wywiadu (wiek > 50 lat, bezrobocie, miejsce zamieszkania: wieś, wykształcenie poniżej średniego, samotność, niepełnosprawność itd.). Jest to złożone, wieloetapowe przedsięwzięcie, które składać się będzie przede wszystkim z:

1) Identyfikacja grup ryzyka

  • wywiad z użyciem kwestionariusza FINDRISC (REGION: 187 251 os., ZIT: 54 429 os.) z zebraniem danych nt. wartości BMI i obwodu talii na podstawie informacji od uczestników
  • pomiar stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru – u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy – PTD, 2016 (REGION: 40 100 os., ZIT: 11 654 os.)
  • edukacja indywidualna (REGION: 40 100 os., ZIT: 11 654 os.)

2) Kompleksowe wsparcie osób z otyłością

  • konsultacja dietetyka (REGION: 18 725 os. + ZIT: 5 442 os.)
  • konsultacja specjalisty aktywności fizycznej (REGION: 18 725 os. + ZIT: 5 442 os.)
  • badanie składu ciała (REGION: 18 725 os. + ZIT: 5 442 os.)
  • warsztat dietetyczny – (REGION: 39 grup maksymalnie po 20 osób, ZIT: 11 grup maksymalnie po 20 osób)
  • ćwiczenia grupowe – (REGION: 39 grup maksymalnie po 20 osób, ZIT: 11 grup maksymalnie po 20 osób)

Obecnie rozpoczynają się działania mające na celu identyfikację grup ryzyka. W ramach tego etapu planuje się przeprowadzenie wywiadów na grupie aż 241 680 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata, stanowiących około 70% ogólnej populacji osób w tym wieku. To największe tego typu przedsięwzięcie realizowane w Polsce i z pewnością jedno z większych w Europie. Dzięki badaniu na tak szeroką skalę możliwe będzie zidentyfikowanie osób faktycznie zagrożonych zachorowaniem na cukrzycę typu drugiego i podjęcie skutecznych działań profilaktycznych. Wszelkie wsparcie kierowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego będzie bezpłatne.

Sprawdź czy nie jesteś w grupie ryzyka