Inne projekty

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego” w którym bezpłatnie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa świętokrzyskiego będący po ostrym zespole wieńcowym w wieku 15-65 lat. Każdej osobie uczestniczącej w projekcie na 12 miesięcy zostaje przydzielona pielęgniarka pełniąca funkcję edukatora zdrowotnego. Opieka pielęgniarki sprawowana jest telefonicznie oraz  na spotkaniach w trakcie których dowiedzą się Państwo jak dbać o swoje serce. Ponadto podczas spotkań będą kontrolowane podstawowe dane tj. wskaźnik BMI czy ciśnienie krwi. Wsparciem zostanie objęte 7500 osób.